7 thoughts on “„Po Ucisku” – cały film (polskie napisy)

 1. to teraz wiemy, że jako wierzący musimy się przygotować na wielki ucisk, by nasza wiara była sprawdzona ! ale kto wytrwa do końca będzie wybawiony !!!

 2. Niestety ten człowiek powinien więcej wysiłku wkładać w staranne czytanie Biblii Świętej, a mniej w pokrzykiwanie. Nieświadomie miesza fragmenty o Pochwyceniu Kościoła, z fragmentami o Drugim Przyjściu Chrystusa.

  "Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. "

  "aby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym "

  Jeśli próba przyjdzie na wszystkich mieszkańców Ziemi, znaczy to, że Kościoła już wśród tych mieszkańców ziemi nie będzie. Proste? Bardzo proste.

 3. Gdy uczniowie pytają Mistrza "Jakie będą znaki przyjścia twego?" otrzymują odpowiedź podzieloną na dwie części.

  I. Drugie Przyjście Chrystusa (Mt 24:3-31; Łk 21:7-11; Łk 21:25-28)

  stan ludzkości: "ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat", znaki na niebie i na ziemi
  stan wierzących: wielki ucisk, walka na śmierć i życie
  zebranie wybranych: spodziewane, po znakach

  Następnie Jezus ogłasza coś o co nie pytali, bo nie mogli jeszcze tego wiedzieć, mówi o przyjściu Syna Człowieczego w sposób zauważalnie odmienny od wcześniejszych słów:

  II. Pochwycenie Kościoła (Mt 24:36-44; Łk 21:34-36; Mk 13:33-37; J 14:1-4)

  stan ludzkości: żyją beztrosko, "budują, kupują, sprzedają, żenią się, za mąż wydają", jakby nigdy nic
  stan wierzących: ostrzeżenie przed przesadną "troską o byt", pijaństwem i obżarstwem
  zabranie wierzących: z zaskoczenia, niespodziewane

  Trudno pogodzić obie sytuacje. Zapowiedzi Pana Jezusa mówią o dwóch różnych wydarzeniach. Dla człowieka, który uwierzy dopiero podczas wielkiego ucisku, ostatnim problemem będzie pijaństwo lub obżarstwo. Co innego dla Kościoła żyjącego w czasach względnego dobrobytu, jak współcześnie żyje co najmniej połowa chrześcijan. Zabranie Kościoła do domu Ojca odbędzie się z zaskoczenia, "w chwili której się nie domyślamy". W przeciwieństwie do Powrotu Chrystusa z Kościołem, aby dokonać sądu nad narodami, które będzie oczekiwane po znakach.

  " Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, ABYŚCIE MOGLI UJŚĆ PRZED TYM WSZYSTKIM, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym."

  "Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. "

  Nauczanie płynące z Biblii jest proste.

  Po Pochwyceniu Kościoła, na ziemi wybuchnie zamieszanie, które pozwoli Antychrystowi dojść do władzy, bo ludzkość nie będzie pragnęła niczego bardziej niż złudnego "pokoju i bezpieczeństwa". Wiele proroctw biblijnych dotyczących czasów ostatecznych wypełni się ( i już zbliża się do wypełnienia), wybuchnie ogólnoświatowa wojna, każda apokaliptyczna plaga będzie wzywała ludzi do opamiętania się z grzechów, a Syn Zatracenia rozpocznie wielki ucisk skierowany przeciwko świętym z czasu ucisku i narodowi wybranemu, bo ten również zacznie nawracać się do Boga Jahwe, o czym świadczyli Prorocy ST (Oz 3:5, Zach 13:8-90). I wielu ludzi z wielu narodów zacznie nawracać się do jedynego prawdziwego Boga:

  „Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.” (Obj 7)

  Na końcu przyjdzie Syn Człowieczy w mocy i chwale. W bitwie w miejscu zwanym Armagedonem zniszczy wojska antychrysta, zwyciężając go tchnieniem ust swoich. Tak powróci i przyjdzie Pan. A z nim wszyscy święci.

 4. Jest to typowy film przemycający ideologię sabatariańsko – jehowicką jakoby w ogóle nie będzie pochwycenia kościoła, a jeśli już tak to po wielkim uścisku. Tylko pojawia się tu zasadnicze pytanie, dla kogo ten ucisk, czyżby dla chrześcijan? Sekciarsko – masońska moda w USA zapoczątkowała tego typu ruchy religijne, które mają za cel dyskredytowanie i podważanie podstawowych prawd biblijnych przez negację np. pochwycenia kościoła, Boskości Chrystusa, osobowość Ducha Świętego itp. Jeśli ktoś chce posłuchać zdrowej nauki na ten temat polecam „Pochwycenie kościoła chrześcijan – Rapture – Chuck Missler, polskie napisy”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *